Een succesvolle deal komt tot stand na een goede voorbereiding. Bij een overname komt namelijk veel kijken.

Afhankelijk van je situatie moet je denken aan de volgende stappen:

  1. Heb je nog geen concreet bedrijf op het oog? Stel dan eerst een goed koopprofiel op. Bij het vinden van het juiste bedrijf, kunnen wij eventueel bemiddelen.
  2. Heb je een bedrijf gevonden, vraag dan het overnamevoorstel op – dit is de fase waarbij het aan gaat komen op zorgvuldig onderzoek, het maken van concrete afspraken en onderhandeling.
  3. Dit is het moment om zowel een juridisch adviseur als een boekhouder/accountant in de arm te nemen. Met de inzet van deze professionals kunnen veel toekomstige problemen voorkomen worden;
  4. De onderhandeling/gesprekken kunnen beginnen. Afspraken hierover leg je vast in een Letter of Intent (LOI of gewoon ‘intentieovereenkomst’);
  5. Het overnamevoorstel zal niet alleen op inhoud/bepalingen beoordeeld moeten worden, ook de (opbouw) van de vraagprijs zal beoordeeld moeten worden. Het uitvoeren van een (eigen) waardebepaling is daarvoor essentieel;
  6. Wanneer er overeenstemming is op de hoofdlijnen, moet zorgvuldig beoordeeld worden hoe de onderneming er juridisch voorstaat. In deze fase vindt een ‘due diligence’-onderzoek plaats. Dit onderzoek kán zien op alle relevante onderwerpen zoals lopende overeenkomsten, HR, financieel, compliance aan wet en regelgeving e.d. Soms kan volstaan worden met een korte of zelfs géén due diligence;
  7. Afspraken moeten definitief gemaakt worden en vastgelegd in een koopovereenkomst. In deze overeenkomst worden álle afspraken tussen partijen afgesproken. Naast wat er wanneer gekocht wordt voor hoeveel, maar ook de noodzakelijke garanties, vrijwaringen, aansprakelijkheden en (ontbindende of opschortende) voorbehouden;
  8. Is het noodzakelijk de koopprijs te financieren, dan kan daar nu mee aan de slag gegaan worden;
  9. Staan alle seinen op groen, dan is het tijd om de overeenkomst af te ronden c.q. te tekenen (Closing). Afhankelijk van de ‘overnamevorm’, zal dat wel of niet bij een notaris plaats moeten vinden.
  10. Transitie en nazorg. Eenmaal eigenaar, zal de onderneming mogelijk aangepast of samengevoegd worden. Ook zal goed beoordeeld moeten worden of de verkoper geleverd heeft wat was afgesproken – deze nazorg is inclusief in onze dienstverlening.

Om te komen tot een stappenplan in jouw situatie, nemen we graag even de tijd voor je op je plannen goed door te nemen. Neem contact op voor een eerste kennismaken of gewoon wanneer je vragen hebt.

Wij staan voor je klaar!

Meer weten?

Wij staan voor je klaar!

Wij denken graag met je mee om tot de beste deal te komen. Neem contact met ons op en wij denken vrijblijvend met je mee:

Neem contact met ons op!