Je bedrijf verkopen doe je niet elke dag. Om tot een goede prijs én succesvol verkooptraject te komen, is een goede voorbereiding essentieel. Bij een verkoop komt echter veel kijken. Om tot de beste deal te komen is, kan je het beste op tijd beginnen met het ‘verkoopklaar maken’ van je onderneming.

Globaal moet je bij verkoop denken aan de volgende stappen:

  1. Oriëntatiefase is de start van je verkoop. Hier bepaal je de redenen van de verkoop, het te bereiken doel en hoe dit te realiseren. In deze fase sta je ook stil bij je (persoonlijke) situatie ná de overname. Denk aan je inkomen, eventuele betrokkenheid , waardebepaling en exit-plan.
  2. Wil je de verkoop doorzetten, dan start de echte voorbereiding. Stel je ‘verkoopteam’ samen van adviseurs om dit traject te begeleiden. Denk aan een accountant, advocaat en ‘bedrijfsmakelaar’. Het is raadzaam de voorbereiding tijdig te starten, omdat hier veel winst valt te behalen.  
  3. Onderdeel van de voorbereiding is het ‘verkoopklaar maken’ van je bedrijf. In deze fase zal je met een advocaat de lopende overeenkomsten, personeels- en organisatiestructuur doornemen en analyseren. Afhankelijk van het te verkopen (onder)deel, soort bedrijf en omvang van de onderneming kan in deze stap risico’s beperkt of vermeden worden. Dit komt de verkoopbaarheid van de onderneming ten goede en daarmee de waarde.
  4. Is de voorbereiding afgerond, dan kan een (kort of uitgebreid) verkoopprospectus opgesteld worden. Bij deze stap zal tevens de verkoopprijs vastgesteld worden. Heb je al een koper op het oog, dan kan deze stap beperkt blijven tot het formuleren van de (verkoop)voorwaarden en prijs.
  5. Heb je nog geen koper op het oog, dan zal met een bedrijfsmakelaar/adviseur actief gezocht moeten worden naar geïnteresseerde kopers.
  6. Met een mogelijk geïnteresseerde partijen zal je een intentieovereenkomst (LOI) en/of tenminste een geheimhoudingsovereenkomst (NDA) willen afsluiten, voordat de volgende fase start.
  7. Heb je een geïnteresseerde partij gevonden, dan naderen we de (spannendste/eind)fase van het onderhandelen. In deze fase zullen ook tal van andere (juridische) zaken aan bod komen, zoals garanties, vrijwaren, voorbehouden en voorwaarden. Zowel rond de verkoopovereenkomst, maar mogelijk ook rond bijvoorbeeld de eventuele (ver)huur van je bedrijfspand.
  8. Wanneer er overeenstemming is over de uitgangspunten, moeten deze zorgvuldig verwerkt worden in een koopovereenkomst. Met een goede vastlegging kan je veel problemen/discussies voorkomen, wat wederom van grote meerwaarde kan zijn voor je verkooptraject.
  9. Is alles rond en akkoord, dan is het tijd voor de afronding c.q. ‘Closing’. Afhankelijk van de vorm waarin de verkoop plaatst vindt (activa/passiva of een aandelentransactie) zal de afronding van dit intensieve traject plaatsvinden bij een notaris of elders.
  10. Transitie en nazorg. Eenmaal eigenaar, dan zal de onderneming mogelijk aangepast of samengevoegd moeten worden. Ook zal goed beoordeeld moeten worden of de verkoper geleverd heeft wat was afgesproken – deze nazorg is inclusief in onze dienstverlening.

Om te komen tot een stappenplan in jouw situatie, nemen we graag even de tijd voor je op je plannen door te nemen. Neem contact op voor een eerste kennismaken of gewoon wanneer je vragen hebt. Wij staan voor je klaar.

Meer weten?

Wij staan voor je klaar!

Wij denken graag met je mee om tot de beste deal te komen. Neem contact met ons op en wij denken vrijblijvend met je mee:

Neem contact met ons op!